Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
1.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
3.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
3.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
3.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
3.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3.33 km/h

Thời tiết Huyện Buôn Đôn hôm nay

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0