Dự báo thời tiết Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:06 pm

Gió
1.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:07 pm

Gió
1.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
1.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
1.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
1.18 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
1.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
1.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.84 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.92 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.32 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
1.85 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
1.11 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
1.91 km/h

Thời tiết Huyện Ea H'leo hôm nay

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.44 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0