Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
1.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.75 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
1.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
3.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.89 km/h

Thời tiết Huyện Ea Kar hôm nay

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0