Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Hôm nay

22.2°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

22.4°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

22.7°/25°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

22.9°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

22.6°/25.5°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

22.2°/27°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

23°/24.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

22.9°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

22.5°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

22.9°/27.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

22.8°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

22.8°/26.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

22.8°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

22.8°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

22°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

21.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

21.4°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

21.5°/27.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

21.6°/27.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

22.3°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

22.4°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

23°/27.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

22.7°/27.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

21.7°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

21°/22.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:06 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

22.5°/24.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:06 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

23°/22.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:05 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Đắk Nông bây giờ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:15

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.83 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0