Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên 30 ngày tới

Hôm nay

24.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

24.7°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

24.6°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

24.7°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

24.5°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

24°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

24.8°/27.4°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25°/26.5°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

24°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

24.9°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

24.7°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.51 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.7°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.9°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.73 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24.8°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.8°/27.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24.4°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24.9°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23.7°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

23.7°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.34 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

24.7°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24.6°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

24.1°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

24.1°/31°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

23.1°/26.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

78 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Điện Biên Phủ bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:52

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0