Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 25°/24° Lượng mưa: 27 mm Gió: 2.69 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 99%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 1 mm Gió: 3.22 km/h Sáng/tối: 24°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 70%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 31°/25° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.48 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 70%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.41 km/h Sáng/tối: 25°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 85%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.54 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 9 mm Gió: 1.17 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.69 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.69 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 11 mm Gió: 1.7 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 10 mm Gió: 1.19 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 80%

Thời tiết Huyện Mường Chà lúc này

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:43

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.6