Dự báo thời tiết Huyện Mường Nhé - Điện Biên 30 ngày tới

Hôm nay

24.8°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.6°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:52 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

25.7°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

24.8°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

24.6°/26°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

24.6°/26.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

24.6°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

24.2°/27.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

24.2°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

24.6°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

24.3°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

24.3°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

24.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.4°/27.2°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.5°/26.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.69 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24.5°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.6°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24.7°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

24.2°/27.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

24.7°/27.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

24.9°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

24°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24.5°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

24.3°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

24°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.8°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Mường Nhé bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:52

Thấp/Cao

22°

/

34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0