Dự báo thời tiết Huyện Nậm Pồ - Điện Biên 15 ngày tới

mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:41 pm

Gió
1.69 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:42 pm

Gió
2.5 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:42 pm

Gió
2.24 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:43 pm

Gió
0.95 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:43 pm

Gió
1.76 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:43 pm

Gió
2.63 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

Gió
2.31 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

Gió
2.06 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.89 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.75 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.7 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
2.31 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
1.7 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.61 km/h
mây thưa . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.56 km/h

Thời tiết Huyện Nậm Pồ hôm nay

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0