Dự báo thời tiết Thị xã Mường Lay - Điện Biên 30 ngày tới

Hôm nay

25.5°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

24.4°/27.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.5°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.9°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.2°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24.6°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

23.5°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23.4°/25.1°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

22.2°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

22.5°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24.4°/25.7°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

100%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

23.9°/26.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

24.3°/25.9°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.1°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

24.7°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

24.9°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

24.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.5°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

24.8°/25.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

1.44 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thị xã Mường Lay bây giờ

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:50

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

5.226 km

wind

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.03