Dự báo thời tiết Biên Hòa - Đồng Nai 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:11 pm

Gió
2.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
3.36 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
1.86 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
1.79 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
2.64 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
3.46 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
4.56 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
5.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:14 pm

Gió
5.14 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:14 pm

Gió
5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:14 pm

Gió
6.07 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:14 pm

Gió
5.17 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:15 pm

Gió
4.4 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.63 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
2.28 km/h

Thời tiết Biên Hòa hôm nay

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0