Dự báo thời tiết Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:09 pm

Gió
2.55 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:09 pm

Gió
1.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:09 pm

Gió
1.89 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
1.92 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
1.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
2.39 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:11 pm

Gió
2.22 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:11 pm

Gió
2.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:11 pm

Gió
2.79 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:11 pm

Gió
2.65 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
2.61 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
2.44 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
2.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:12 pm

Gió
2.18 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
2.4 km/h

Thời tiết Huyện Nhơn Trạch hôm nay

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.08