Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Hôm nay

26.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

5.39 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.9°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.1°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.4°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

6.23 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.29 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.5°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.7 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

6.66 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/30°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

6.43 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.5°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.5°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6.1 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

6.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.4°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

6.81 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.3°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.62 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.9°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.33 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.3°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.25 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.6°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/33.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.1°/33.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.7°/33.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.3°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Đồng Tháp bây giờ

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:22

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.9 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0