Dự báo thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
2.96 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
2.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
1.91 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
2.11 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
2.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
2.63 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.17 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.14 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.27 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
2.89 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
2.42 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
2.73 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
2.59 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
2.65 km/h

Thời tiết Huyện Lai Vung hôm nay

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0