Dự báo thời tiết Huyện Đăk Pơ - Gia Lai 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
1.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
2.04 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
1.98 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:09 pm

Gió
2.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
1.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
1.86 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
1.94 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.44 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.73 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.1 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
1.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.41 km/h

Thời tiết Huyện Đăk Pơ hôm nay

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0