Dự báo thời tiết Huyện Ia Pa - Gia Lai 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
2.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
2.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.18 km/h

Thời tiết Huyện Ia Pa hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.19