Dự báo thời tiết Huyện Phú Thiện - Gia Lai 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
1.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
1.81 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:08 pm

Gió
1.74 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:09 pm

Gió
1.74 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
1.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
1.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:09 pm

Gió
2.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.16 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.23 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.23 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
0.94 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
1.1 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
1.01 km/h

Thời tiết Huyện Phú Thiện hôm nay

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.06