Dự báo thời tiết Pleiku - Gia Lai 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

Gió
2.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

Gió
3.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
3.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

Gió
4.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
4.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
4.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
4.01 km/h

Thời tiết Pleiku hôm nay

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0