Dự báo thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang 15 ngày tới

mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
2.04 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:36 pm

Gió
2.76 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
2.36 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
2.19 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
1.71 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.87 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.61 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.13 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.41 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

Gió
2.37 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
2.1 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
2.1 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.6 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 21°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.31 km/h

Thời tiết Huyện Bắc Quang hôm nay

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0