Dự báo thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 30 ngày tới

Hôm nay

25.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

25.5°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

24.4°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

24.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.6°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.3°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.8°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.9°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.9°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.6°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.5°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.9°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.6°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.6°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.6°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.7°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.4°/27.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

55 mm

Mưa

5.27 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.1°/27°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

83 mm

Mưa

4.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.5°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.3°/36.6°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.4°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

45 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.8°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.8°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Vị Xuyên bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:47

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0