Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang 30 ngày tới

Hôm nay

25.3°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.81 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.4°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.6°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.8°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.2°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.2°/30°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.4°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.9°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.5°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.9°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.2°/35.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.5°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.3°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.41 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.6°/32°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.1°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

66 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26°/28.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

105 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

25.8°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.6°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.9°/26.1°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

73 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

100%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Hà Giang bây giờ

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:47

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0