Dự báo thời tiết Huyện Thanh Liêm - Hà Nam 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 5 mm Gió: 2.73 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 71%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 2 mm Gió: 2.54 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.58 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 2.9 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 73%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.09 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 82%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 32°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.5 km/h Sáng/tối: 28°/30°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 33°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.14 km/h Sáng/tối: 28°/30°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 69%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 33°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.79 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 33°/29° Lượng mưa: 4 mm Gió: 4.03 km/h Sáng/tối: 28°/30°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 33°/29° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.18 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 68%

Thời tiết Huyện Thanh Liêm lúc này

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:28

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.14