Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

28°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.1°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.4°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.1°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.5°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/35.8°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.3°/36.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.5°/35.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.7°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.9°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.23 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.9°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

5.42 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/27.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

193 mm

Mưa

7.68 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.9°/30.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

29 mm

Mưa

7.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.5°/33.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.7°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.2°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.5°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thị xã Duy Tiên bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:40

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.946 km

wind

Gió

1.48 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0