Dự báo thời tiết Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

26.5°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.3°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.7°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.8°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.8°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.6°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.6°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.4°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.3°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.7°/34.4°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.2°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Chương Mỹ bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0