Dự báo thời tiết Huyện Đông Anh - Hà Nội 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 41 mm Gió: 2.37 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 85%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 25 mm Gió: 3.39 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.78 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.81 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.15 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 12 mm Gió: 1.81 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 74 mm Gió: 2.12 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 61 mm Gió: 3.72 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 15 mm Gió: 3.32 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 2.4 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 75%

Thời tiết Huyện Đông Anh lúc này

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0