Dự báo thời tiết Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

27.4°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.1°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.4°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.7°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.3°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.8°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.7°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.8°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.1°/33°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/36°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/37.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.1°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26°/27.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

212 mm

Mưa

6.89 km/h

Gió

991 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/30.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

46 mm

Mưa

5.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.4°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.7°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Phú Xuyên bây giờ

giông bão và Mưa

28°

giông bão và Mưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0