Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

27.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.1°/30°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.3°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.6°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.6°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.1°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.8°/33°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.4°/36.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.2°/37.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.7°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.2°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.9°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.1°/32°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.1°/27°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

211 mm

Mưa

6.49 km/h

Gió

991 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.7°/30.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

48 mm

Mưa

6.14 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.9°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/36.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.2°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Phúc Thọ bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0