Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

26.1°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.1°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.9°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.1°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.2°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.7 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.8°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.4°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.3°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.1°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.7°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.2°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.4°/35°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.2°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thạch Thất bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0