Dự báo thời tiết Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

28.1°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.5°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.1°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.6°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.9°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.2°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.6°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.8°/34.9°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.2°/35.3°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.5°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.2°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

27.7°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

26°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

26.1°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

27.2°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Ứng Hòa bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0