Dự báo thời tiết Quận Đống Đa - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

26.4°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.4°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.3°/32°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.4°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.9°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.8°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.6°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.5°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.8°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.4°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.4°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.9°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.8°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.6°/34.6°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.5°/34°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.7°/32.1°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.7°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.9°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

55 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Đống Đa bây giờ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0