Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:24 pm

Gió
3.5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:25 pm

Gió
3.33 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:25 pm

Gió
1.98 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
2.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
2.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
3.3 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

Gió
3.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

Gió
3.58 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.73 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.52 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
6.03 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
5.28 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
2.28 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
1.66 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
2.56 km/h

Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.04