Dự báo thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Hôm nay

27.4°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.3°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.9°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

52 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.3°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.4°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.16 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.4°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.68 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.6°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.8°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.51 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.4°/28°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

6.22 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28°/27.2°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

7.66 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.8°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

7.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/30°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/33.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.4°/33.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.72 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Đức Thọ bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:35

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0