Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Hôm nay

28°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.1°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.2°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.4 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.2°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.6°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hương Sơn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:35

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0