Dự báo thời tiết Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:24 pm

Gió
3.76 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:25 pm

Gió
3.58 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:25 pm

Gió
3.62 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
2.13 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
2.41 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:26 pm

Gió
3.35 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

Gió
3.44 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:27 pm

Gió
3.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.14 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.51 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.51 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.64 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.1 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.63 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
3.35 km/h

Thời tiết Huyện Lộc Hà hôm nay

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0