Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
3.67 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
2.57 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
2.95 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
4.4 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
4.79 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
3.89 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
3.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
3.18 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
1.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
2.3 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:31 pm

Gió
2.89 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
1.9 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
2.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
4.02 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
4.28 km/h

Thời tiết Huyện Thạch Hà hôm nay

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.31 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0