Dự báo thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.2°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.9°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.3°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

52 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.7°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.3°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.9°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.4°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.32 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.5°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.66 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.68 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.51 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

5.92 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.5°/27.9°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

7.96 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.9°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29°/30.7°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/33.6°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.2°/33.1°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

30°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Hà Tĩnh bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:36

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0