Dự báo thời tiết Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Hôm nay

28.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.2°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.1°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.1°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.42 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.6°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.4°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.8°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.58 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.1°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.07 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.7°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thị xã Hồng Lĩnh bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:35

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.599 km

wind

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0