Dự báo thời tiết Hải Dương 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
3.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
3.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
3.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
4.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
1.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
4.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
4.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
3.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.96 km/h

Thời tiết Hải Dương hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6.835 km

wind

Gió

2.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0