Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

28.8°/33°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.47 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.8°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.3°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.84 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.9°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.4°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.8°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.9°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.4°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.4°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.3°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

28.7°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

27.6°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

27.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

29°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Chí Linh bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.04 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0