Dự báo thời tiết Huyện Bình Giang - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

27.4°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.7°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.9°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.7°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.9°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.4°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.8 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.4°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.7°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.5°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.59 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.3°/33.1°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.6°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.3°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.5°/29°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

4.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.4°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

57 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bình Giang bây giờ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.21 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0