Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

27.1°/30°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.5°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.7°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.3°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.6°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.3°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.7°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.3°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.56 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.8°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

30°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.2°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0