Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.1°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.4°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.9°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.6°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.2°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.3°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.84 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.3°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.2°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.2°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.8°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Kim Thành bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:38

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.707 km

wind

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0