Dự báo thời tiết Huyện Thanh Miện - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.6°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.1°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

3.87 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.2°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.6°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.2°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.56 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.9°/34.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.9°/35.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.1°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.8°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.8°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

3.89 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.3°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

7.38 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/27.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

240 mm

Mưa

9.49 km/h

Gió

991 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/30.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

27 mm

Mưa

9.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/33.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.2°/33.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.2°/34.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.07 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

30°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.4°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.1°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thanh Miện bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:38

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.42 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0