Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.3°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

28°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

3.69 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.1°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.9°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.13 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.6°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.8°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/34.5°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.2°/35.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.5°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.09 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.6°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.73 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.1°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

7.08 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/27.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

241 mm

Mưa

9.39 km/h

Gió

991 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/30.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

27 mm

Mưa

8.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.5°/33.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.3°/33.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/34°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.1°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:39

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0