Dự báo thời tiết Thị xã Kinh Môn - Hải Dương 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:27 pm

Gió
3.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:28 pm

Gió
2.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:28 pm

Gió
2.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:28 pm

Gió
3.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
3.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
4.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

Gió
3.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

Gió
3.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
4.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
3.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
3.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.66 km/h

Thời tiết Thị xã Kinh Môn hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0