Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

3.88 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.4°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.25 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.7°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.7°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30.3°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30.2°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30.4°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.52 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

30.8°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.51 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.1°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.7°/30°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

3.47 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.6°/29°

mưa vừa

mưa vừa

43 mm

Mưa

5.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.4°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

61 mm

Mưa

5.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Hải Phòng bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:37

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0