Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 39 mm Gió: 3.81 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 44 mm Gió: 4.18 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 26°/27° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.79 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 3 mm Gió: 4.99 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 5.92 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 7 mm Gió: 4.55 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 51 mm Gió: 3.03 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 56 mm Gió: 5.12 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/27° Lượng mưa: 26 mm Gió: 5.64 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 4.42 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 77%

Thời tiết Huyện An Dương lúc này

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0