Dự báo thời tiết Huyện An Lão - Hải Phòng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 46 mm Gió: 4.78 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 26°/27° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.99 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 6 mm Gió: 4.39 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 2 mm Gió: 5.82 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 4 mm Gió: 4.55 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 51 mm Gió: 2.73 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 56 mm Gió: 5.12 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/27° Lượng mưa: 28 mm Gió: 5.14 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.92 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.66 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 83%

Thời tiết Huyện An Lão lúc này

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:30

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0