Dự báo thời tiết Huyện Cát Hải - Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

28.4°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.3°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

6.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.3°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

5.08 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

28.2°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

5.35 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28.3°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

30°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.5°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.2 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.37 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.3°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.7°/33°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29°/34.7°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30.1°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30.9°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.06 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.58 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.6°/32.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

6.1 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/31°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

70 mm

Mưa

8.51 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.6°/28.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

259 mm

Mưa

11.33 km/h

Gió

990 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29°/30°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

11.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/31.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.3°/32°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.6°/33.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.9°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Cát Hải bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0