Dự báo thời tiết Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:28 pm

Gió
5.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:28 pm

Gió
4.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:29 pm

Gió
3.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:29 pm

Gió
2.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:29 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:30 pm

Gió
3.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:30 pm

Gió
3.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
3.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
3.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
5.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
5.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
4.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
4.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
4.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
3.51 km/h

Thời tiết Huyện Kiến Thuỵ hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0.17