Dự báo thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

4.18 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.8°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.73 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.3°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

30°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.8°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.5°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.4 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.6°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30.1°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30.1°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30.3°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30.8°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

30.4°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.79 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.08 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.5°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.6°/29°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

5.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.9°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

64 mm

Mưa

6.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Đồ Sơn bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:37

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0